ทุกข์ของคาวบอย

วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2012 เวลา 00:33 น. Lonesome Dove วิถีชิวิตคาวบอย ศิลปะวัฒนธรรม อาวุธและเครื่องมือ - บทกวีคาวบอย Cowboy Poetry
พิมพ์
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

Narong Wesnarat Lonesome Dove ฝรั่งก็เล่นกลอนเหมือนกัน เขาเพิ่งโพสต์เมื่อกี้ เลยเอามาแปลให้ดู ชีวิตคาวบอยจริงสุดๆ แบบนี้ ยังอยากเป็นคาวบอยกันอยู่ไหม ?
จาก Center for Western and Cowboy Poetry / CowboyPoetry.com

กลอนบทนี้ น่าจะตั้งชื่อว่า  "ทุกข์ของคาวบอย"

700-03407359t


Three cowboys sit on a split rail fence, คาวบอยสามคน นั่งบนรั้วไม้
Long on bruises, short on sense. ตัวฟกช้ำ ความรู้สึกเหลือสั้น
Put 'em together and what do you get— มาคิดดูแล้ว มึงได้อะไร
Besides three pairs of jeans and a pile of debt. นอกจากกางเกงยืน 3 ตัว และหนี้อีกเป็นกอง

Add 'em all up and the sum of their parts เอามันมารวมกันทั้งหมด บวกกันเศษๆ ที่เหลือ
Is 27 fingers and three broken hearts. คือนิ้วมือ 27 นิ้ว และ คนอกหัก 3 คน (แสดงว่าใน 3 คนนี้ มีนิ้วขาดไป 3 นิ้ว)
30 pretty toes, only 2 of them broke, นิ้วตีนสวย 30 นิ้ว มีหักไปเพียง 2 นิ้ว (ดีที่นิ้วเท้าแค่หัก)
Hide more scarred than the bark of an oak. ซ่อนแผลเป็นยิ่งกว่าเปลือกต้นโอ๊ค

.....from Doris Daley's "Bones" จากบทกลอน "โบน" ของ ดอริส เดลีย์